Bakit ginagamit ang NFT sa plataporma ng AnRKey X?

Dahil sa kanilang abilidad na irepresenta ang natatangi na digital items at achievements, ang mga NFT ay ang swak na token upang irepresenta ang mga premyo at accomplishments sa aming plataporma. Nireresolba rin naming ang tanging kahinaan ng NFT na maging ang ibang plataporma ay nahihirapan din—binibigyan namin sila ng defined value at tinutulungang i-gamify ang ibang protocol at i-enrih ang AnRKey X ecosystem sa pammagitan ng pag-fafcilitate ng aming proprietary Automated Economic Logic Models.

Ang aming derived base value innovation sa aming NFT economic logic models ay awtomatik na lumilikha ng vibrant market na mayroong “true derived base value” na agad agad na nabubuo sa minting at creation. Ang token model na ito ino-optimize para ang $ANRX ay patuloy na sinusuportahan ng inflationary forces upang masugpo ang deflationary forces. Ang konseptong ito ay binabalanse ng anim na component: mga package na binibili para sa mga NFT, ang base rate ng mga NFT, ang depreciation rate ng mga NFT yield, mga upgrades na rinandomize, linguhang winning NFT at mga limitasyon sa bilang ng NFT na hawak ng mga user.

Ang Freemium Model para sa aming mga laro (Minecraft, etc.) ay ang bagong standard ng in-game na items na nagsisilbing halos 100% ng kita ng mga kompanya. Ang mga laro sa Blockchain na siya ring gumagamit ng 100% Freemium Model ay nakabaty sa isang problemado at may mataas na limitasyon na NFT tech at business model—pagkabigo sa paglulunsad.

Ang aming derived bas value na mga NFT model ay mayroong intrinsic na halaga na nakapaloob upang mas mapagaan ang kasalukuyang problema na lumilimita sa sa mga NFT model na sanhi ng manual na pagpepresyo base sa hindi kilalang gaw gawang halaga.

 

But, what’s even more revolutionary and never before achieved is that this structure enables and stimulates scalability. By gamifying liquidity mining and creating True Derived Base Values within our NFTs utilizing our proprietary Automated Economic Logic Models, we offer an opportunity to finally overcome the scalability and true economic supply and demand issues limiting NFTs, allowing this industry to achieve mainstream use, and unleashing our special brand of anarchy (AnRKey X™) unto the world.

 

Ngunit ang mas rebolusyunaryo at ang di pa nakakamit ay ang istrakturang pinapagana at pinapasigla ang scalability. Sa pamamagitan ng pag-gamify ng liquidity mining at paglikha ng True Derived Base Values sa aming NFT na ginagamit an gaming  proprietary Automated Economic Logic Models, alok naman ang oportunidad na malagpasan ang scalability at amg tunay na pang-ekonomiyang isyu ng supply at demand na lumilimit sa mga NFT, pinahihintulutan ang industriya upang makamit ang mainstream na paggamit, at pinapalabas sa buong mundo ang espesyal na brand ng anarchy (AnRKey X™).

Kaya naman talagang ang istruktura ng aming NFT model ay ihalintulad sa kasalukuyang use case ng blockchain technology na umabot sa mass adoption: pag-trade ng crypto. Kaya ipinosisyon naming sila para a maximum functionality at utilization.