Paano sinisigurado ng AnRKey X ang fair market?

Ang AnRKey X ay nakatuon sa level playing firld, kung saan ang users ay umaani ng malalaking premyo, kahit anuman ang kanilang antas ng kapital. Aming sinisigurado ang fair market sa pamanagitan ng pag model ng aming game infrastracture at coding patungo sa layuning, ginagamit ang iba’t ibang teknilohiya at pinansyal na component pati na rin ang well-tested Financial and Game Theories. Ito’y nagreresulta sa isang masaya, patas at transprent na laro,ito ang dahilan kung bakit namunumod-tangi ito kumpara sa ka kumpetensya.

Upang matutunan ang iba png impormasyon kung paano pinapanatili ang laro pra maging equitable at hughly competitive, tingnan ang iba’t ibang layers ng aming fair market infrastracture:

Top Layer: Bitcoin-Like Rewards Randomization

Upang magkaroon ang lahat ng patas laro upang manalo, nirarandomize namin ang ppremyo sa aming plataporma. Pinapanatili namin ang purong randomization (gamit ang Chainlink VRF) para sa paghahati hati ng aming Golden Chalice NFT, ang pinakakakaiba annual percentage yield (APY) boosters na binabahagi sa mga mananalo kada linggo sa larong Battle Wave 2323. Naging inspirasyon namin dito ang Bitcoin mining, kung saan ang miners ay mag-sosolve ng cryptographic na problema sa block sa isang partikular na oras, na may premyo sa pag-solve ng consensus algorithm na binbahagi sa random na miners sa block. Ang resulta bito ay level playing field kung saan ang Bitcoin miners  ay mayroong libu libong servers na tumatakbo sabay sabay, sinusubukang mapataas ang probabilidad ng mga papremyo. Ang aming Golden Chalices ay binabahagi sa random wallet addresses sa winning army, ganit ang Chainlink VRF Random Number Generator, isang decentralized  randomization procedure. Pinipigilan nito ang users na patuloy na manalo o manipulahin ang market sa pamamagitan ng pagkuha ng wastong halaga ng $ANRX, walang tigil ng pag stack ng NFT at pagboost ng kanilang yield. Kaya naman ang narkey advanatge ay randomized na gumagawa ng competitive environment kung saan pwede manako ang kahit na sino. Kung kaya namin pinepreserva ang foundational democratic ideals ng blockchain.

Second Layer: Automated Economic Logic Models

Ang aming Automated Economic Models ang saligan ng aming buong plataporma,na siyang nagtatali at nagsasama sama ng mga teorta. Ang latunin nito ay maisakatuparan ang spirito ng pundasyon ng Bitcoin bilang decentralized, self-governing, trustless, may fair market economies na hindi napapabilang sa korapsyon at pagmamanipula ng koramga centralized na banko at gobyerno. Nagiging awtomatik ang aming paninigurado sa fair marketplace sa lahat ng antas gamit ang aming algorithmic parameters nang makamit ang pagrarandomize ng mga papremyo, pagde-derive ng base value ng aming NFT at pagbalanse sa inflationary at deflationary forces na nagpapatakbo ng aming $ANRX token upang masigurado na ito ay suportado ng infaltionary forces.

Third Layer: Game and Economics Logic Theories

Evolutionary Game Theory

Sa paglipas ng taon, lalong lumalawak ang pagkakaintindi natin gaming. Habang lalo tayong natututo sa gaming, mas nalalaman nating it ay pinapatakbi ng biology. Sa pagpapakilala at pagpapatanyag ng award-winning na scientist na si Dr. Richard Dawkins, inihahayag ng Evolutionary Game Theory na ang pag-uugali sa ganing ay nakatatak sa ating DBA at may kaugnayan sa ating ebolusyon. Katulad ng buhay, ang gaming ay survival of the fittest, na may pinakamahusay na genetically-adapted na mga indibidwal na nagsu-survive, umuunalad at dumarami.

Ayon rin sa teoryang ito, ang pinakamatagumpay na stratehiya (sa laro at buhay) at nakadepende sa stratehiya na ginagawa ng iba. Itinatali namin ang konseptong ito sa aming game mechanics, ang mga blockchain ang nagsisilbing record ng pag-uugali ng tao at ang aming Bale Wave 2323 layers sa pag-uugali, pag-document sa ebolusyon ng aming mga manlalaro at kanilang stratehiya aa paglipas ng panahon. Binibigyan rin ng Battle Wave 2323 ang kanilang users ng oportunidad upng masubulan ang iba’t ibang tactics, at ang pg-adapt ng mga manlalaro. Ang resulta ay ang nasusukat na demonstrasyon ng ebolusyon ng aming mga manlalaro. Ang buhay at gaming ay hawak-kamay at kami ay bumubuo ng latong binibigyang pagkakataon ang mga manlalaro na makipagkumpitensya, isang tunay na pagsubok ng kanilang kakayahan.

Automated Fair Market Economics Logic Theory

Ang aming pinakainaalala ay ng aming ga manlalao, ngunit hindi lahat ng mga laro ay nai-design na niisip ang kapakanan ng mga manlalaro. Maraming mga laro ang hinahayaang maging “balyena” ang kanilang mga manlalaro at nais na mangibabaw sa isa’t isa sa pamamagitan ng pag-aagawan ng kontrol sa laro upang sunod sunod na Manalo. Sa isang klasikong laro ng arcade, ang iyong token ay dinedeposito sa laro na gusto mong laruin at konokolekta kada gabi ng mga game staff upang magamit muli sa susunod na araw. Para masugpo ng mga isyung ito sa gaming, aming binuo ang Automated Fair Market Economics Logic Theory. Ito ang aming malakas na paniniwala na ang laro ay dpat na idinesenyo para ang lahat ay makapaglaro at manalo. Ipinapatupad naming ito sa lahat ng antas ng aming laro, at sinisiguro na ang lahat ay may oportunidad na manalo at ang tsansang ito ay naibaha-bahagi nang patas sa lahat ng users kada lingo, at ang stratehiyang ito, dedikasyon at ang swerte ay magpapatgumpay sa kanila.

Kagaya na lamang ng aming gDEX, ang mga token na ito ay direktang dinedeposito sa aming Arcade Treasury, para sa eksklusibong paggamit   upang maging premyong maaaring mapanalunan ng aming mga manlalaro—kung mas marami ang iyong nilalaro, mas maraming oportunidad pa para mamakuhang muli ang iyong $ANRX. Sa paglawak ng aming game catalog, name-maintain naming ang aming abilidad na magbigay papremyo sa aming mg users sa parehong rate na hindi ino-oversaturate ang market o gumagawa ng hindi metatag na presyo ng token. Ito ang tunay na ekonomiyang nasusukat, at ang pinakaunang uri sa industriya ng DeFi industry. Lumipas na ang mga araw kung kalian nananalo lamang dahil sa pagbabayad ng premium subscription. Sa halip, aming pinapanindigan ang pundasyon ng Bitcoin at blockchain sa pamamagitan nag paniniguro ng pantay pantay na oportunidad sa lahat upang manalo.

Foundational Layer: Derived Base Value of our NFTs

Ang lahat ng non-fungible tokens (NFTs) sa aming ecosystem ay may derived base value, na nagpapaandar sa halaga ng components ng laro. Base sa tradisyon, ang NFT ay token na nagrerepresenta ng bagay na hindi nasasalat, katulad ng piraso ng sining o achievement sa mundong digital, at walang base value. Sa kabaliktaran, kami ay nagkakamit ng bago: binibigyan ng base value ang aming NFT, na siyang nagbibigay rin ng tunay na halaga sa aming ecosystem.

Using the example of our Collectible NFTs, the value is based on the value of $ANRX that has been given to users in the current game on $ANRX (and in the future, each of the games they correspond to), as well as other related variables such as the time of the game and the $ANRX market value. The result is that the NFTs are structured as a future option on the value of the APY distributed during the game. Thus, our NFTs have a base value, and our users are incentivized to purchase them due to their floating rate value.

Ang pamamaraan kung paano naming kinakalkula ang aming “derived base value” ay base sa oras at nakikipagumpitensyang paghahati-hati ng aggregate value ng papremyo ng aming laro. Gamit ang halimbawa ng aming koleksyon ng NFT, ang halaga nito ay base sa halaga ng $ANRX na ibinigay sa mga users sa kasalukuyang lro ng $ANRX (at sa hinaharap, ang bawat laro na tugon dito) pati na rin ang mga kaugnay na variables katulad ng oras ng laro at ang halaga ng $ANRX sa market. Ang resulta nito ay ng NFT ay nakabalangkas bilang isa sa mga darating na pagpipilian sa halaga ng APY na ibinibahagi sa laro. Kaya anaman, ng aming NFT ay mayroong base vale at an gaming users ay nag-iincentivize para makabili nito dahil sa kanilang floating value.