Paano nalalagpsan ng AnRKey X ang scalability Issues?

Isa sa mga isyung kinakaharap ng mga blockchains ngayon ay ang limited scalability. Base (layer one) chains kagaya ng Ethereum at Bitcoin ay lumalaki at nagiging kilala na nagreresulta sa malalaking account ng computation na kailangang gawin sa on-chain upang mapadali ang transaksyon ng data at pera. Ang malaking computational challenge na ito ay pinatunayang naging strain sa base chains na nagiging sanhi ng delay sa transaksyon at lalong pagtaas ng presyo ng gas.

Ang layer two ay ay umusbong bilang solsyan sa mga scalability problems na ito. Ang teknilohiyang ito ay nagdaragdag ng pangalawang layer ng coding sa base (layer one) chain. Ang mga protocl na nag-ooperate sa layer two ng blockchain ay nagpeperform ng computation sa layer na ito. Binabawasan nito ang burden sa base chain, at nagpapbilis ng transaksyon at pinipigilan ang pagsingil ng gas.Ang resulata nito ang ay ang pagpapabuti ng scalability ng layer two solution pati na rin ang base chains na inooperate, na pinapayagan ang mga users na sumi nang walang limitasyon.

Ang AnRKey X ay nag-ooperate sa Ethereum chain, ngunitnito’y ginagawa sa Polygon chain (noon ay kilalang  Matic Network) – a layer two solution. Polygon ay nagbibigay ng sidechains pra sa  Ethereum-based chains upng magsagawa ng kanilanh mga calculatio at transactions. Ang isang Polygon sidechain ay nagha- handle ng 216 kada block, mas malakaing halaga kumpara sa ibang base chains. Sa paggamit ng Polygon, ang AnRKey X ay nakakapag-ensure ng nataas na speed ng transaksyon sa murang halaga, at inilililipat ang mga benepisyong ito sa users. Dagdag pa rito, pinapayagan tayong i-overcome ang mga limit sa scalability- kaya kahit sinumang gustong maglaro ay sa aming, m$ports game ay maaaring sumali at ang aming ecosystem ay patuloy na lalaki.