Tokyo Virtual Headquarters

Ang AnRKey X ay bumuo ng Tokyo Virtual Headquarters, ang aming digital NFT gallery at event space. Ang aming virtual HQ ay matatagpuan sa prime areang Shibuya, isa sa mga may pinakamagagaling at silat na arts, fashion, at tech districts of Tokyo. Ito’y naka host  sa Cryptovoxels, isang Ethereum-based digital world.

Kami’y nakapagtala na ng maraming events at kami’y nagpaplano pang sundan ang mga ito.