Mga Premyo sa Plataporma

Bukod sa napakaraming mga in-game rewards, ang AnRKey X ay nagbibigay pagkakataon sa mga manlalaro upang makakuha ng mga premyo na pwedeng gamitin sa iba’t ibang m$ports games sa aming plataporma. Lalo na, kasali nito ang Oracle Shards and Achievement non-fungible tokens (NFTs)

Ang mga Oracle Shards ay ipinamamahagi bilang premyo sa paglalaro ng iba’t ibang mini-games sa aming m$ports games, kasali na rin ang Battle Wave 2323. Ang mga manlalaro ay pwedeng gamiting kalakal ang mga Oracle Shards na ito sa NFTs na kung saan kung mas maraming shards ang iyong kinakalakal mas malakas na NFT ang iyong makukuha at mas mataas na APY boost ang iyong maactivate.

Ang mga Achievement NFTs ay pwede ring makuha at magamit sa iba’t ibang klase laro. Ang mga tokens na ito ay nagpapakita ng iyong husay sa aming laro at nagbubukas ng mga ekslusibong mga premyo. Halimbawa, ang singkwentang mga nagwagi sa aming Public Beta Testing ay ala-swerteng pinili para makatanggap ng pambihira at malakas na Founder Achievement Achievement NFTs na nagkakahalaga ng $539 bawat isa. Ang mga NFTs na ito ay nagbigigay ng ekslusib na access sa beta test Battle Wave 2323 at marami pang iba. Ang isa sa singkwentang mga nanalo ay makakatanggap rin ng $ANRX airdropped na nagkakahala ng $1,337.

Sa kabuuan, ang mga platform rewards ay tumutulong upang pagkaisahin ang AnRKey X m$ports  ecosystem, na nagbibigay ng dagdag pagkakataong kumita na pwedeng gamitin sa kung ano man ang sa tingin ng manlalaro. Maligayang pagdating sa bagong mundo ng DeFi gaming.