BAGO MAG-UMPISA

Ang mga sumusunod ay makakatulong, maging bago ka man o sanay na sa crypto, upang ihanda ka sa mga kinakailangan bago maglaro at gumamit ng Battle Wave 2323 at iba pang AnRKey X na laro at mga tool.

Huwag kalimutang iugnay ang iyong tokens galing ETH papunta sa Polygon (Matic) para sa gameplay!

Paano Makakakuha ang ETH

Paano Makakakuha ng MATIC

Paano Makakakuha ng $ANRX

PAANO LUMIPAT SA ETHEREUM NETWORK

PAANO LUMIPAT SA MATIC NETWORK

Paano i-ugnay ang MATIC mula L1 hanggang L2 para sa Gameplay

Paano i-ugnay ang $ANRX mula L1 hanggang L2 para sa Gameplay

Idagdag ang $ANRX sa MetaMask Wallet

Idagdag ang $ANRX sa Trust Wallet

Idagdag ang $ANRX sa Arkane Wallet

Paano Maiuugnay ang iyong wallet sa Matic/Polygon

Battle Wave 2323 LP Token Pools

Paano Makakakuha ng LP Tokens sa Uniswap